zondag , 17 januari 2021
Gratis en vrijblijvend

Zonnepanelen winnen op prijs van energieleverancier

Zonnepanelen winnen op prijs van energieleverancier
In het onderzoek van de stichting natuur en milieu wordt er gerekend met een gemiddeld verbruik per huishouden van 3000 kWh. Een gemiddeld huishouden betaalt gemiddeld op jaarbasis 950 euro aan elektriciteit. Deze kosten voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door de toename van de vaste aansluit- en transportkosten: met 22% per jaar over de afgelopen vijf jaar.

Vervanging van de omvormer
De stichting natuur en milieu houdt in hun betoog de vaste kosten buiten beschouwing. Echter wordt er wel rekening gehouden met inflatie, vervanging van de omvormer na circa vijf jaar, energie prijzen en vermogensgarantie.

Beter om in zonnepanelen investeren
Volgens natuur en milieu zorgen de zonnepanelen op uw dak voor een rendement van 13%. Dit rendement is hoger dan het rendement wat u krijgt op een depositorekening (4,5%).

Zonne-energie fractie van duurzame elektriciteit
Hedendaags is ruim 4 procent van de Nederlandse energievoorziening duurzaam. Van de elektriciteit is dat tien procent. Zonne-energie is met minder dan 1% nog maar een fractie van de duurzame elektriciteit. Maar volgens Natuur en Milieu groeit dit hard: grofweg komen er elk jaar twee keer meer zonnepanelen bij dan het jaar ervoor.

Zonnepanelen, hoe werkt het?

Collectieve inkoopactie zonnepanelen
In 2011 werd er 58 MWp aan panelen in Nederland verkocht. Dankzij de enorme toename van de zonnepanelen verkoop met een omzet in 2011 van 1.5 miljard. Men verwacht dat deze groei zal doorzetten. Zon zoekt dak organiseert een inkoop actie. Lees daar meer over in het onderstaande onderzoek. Hier vindt u meer over de kosten van zonnepanelen.

Hieronder leest u het volledige onderzoek van de stichting Natuur & milieu:

Conclusie

Natuur & Milieu organiseert dit jaar opnieuw Zon Zoekt Dak, een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Doordat we een zeer scherpe prijs kunnen bieden, is elektriciteit van uw zonnepanelen nu minimaal 17% goedkoper dan stroom van uw energieleverancier. Bovendien heeft u met zonnepanelen gedurende zeer lange tijd een bekende stroomprijs, terwijl de tarieven van de energieleverancier naar verwachting zullen stijgen. Investeren in zonnepanelen is ook aantrekkelijker dan geld op de bank zetten: de bank geeft maximaal zo’n 4,5% rente op een langlopend deposito, terwijl zonnepanelen u een rendement van 13% opleveren over een looptijd van 25 jaar.

Electriciteitskosten van de leverancier

De totale elektriciteitsrekening bestaat uit vaste kosten en variabele kosten (het kale leveringstarief, energiebelasting en BTW). Op dit moment zijn de tarieven gemiddeld:

• € 272,- per jaar (incl. BTW) aan vaste netkosten; dit gaat naar de netbeheerder
• 7,3 cent per kWh voor het opwekken van de elektriciteit: het leveringstarief
• 11,4 cent per kWh energiebelasting
• En over deze 18,7 cent komt 21% BTW, dus dat is 4 cent per kWh.

De totale prijs per kWh is dus 22,5 cent. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 3000 kWh betaalt per jaar € 950 euro voor de elektriciteit. Deze kosten zijn recentelijk erg hard gestegen: in 15 jaar tijd is deze 2,5 keer hoger geworden, een gemiddelde stijging van 6,2% per jaar. Zie ook Figuur 1 op de volgende pagina.

Het grootste deel van de stijging van de elektriciteitsrekening komt door de toename van de vaste aansluit- en transportkosten. Deze zijn met 22% per jaar gestegen over de afgelopen vijf jaar. Hier kunnen huishoudens echter niet op besparen, dus wordt de vaste kosten verder buiten beschouwing gelaten.

Voor het variabele deel geldt dat de stijging vooral bepaald wordt door overheidsbeleid: de energiebelasting is gedurende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar gestegen. Zie ook Figuur 2 op de volgende pagina.

Gemiddelde elektriciteitsrekening van een huishouden

Besparen met zonnepanelen
Pakketten Zon Zoekt Dak
Natuur & Milieu heeft vijf partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor haar collectieve inkoopactie Zon Zoekt Dak. De door ons geselecteerde leverancier (Eneco) biedt drie pakketten met een all-in prijs voor panelen, omvormer en installatie. Dit jaar is er, na verwachting voor het laatst, bovendien opnieuw subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. De subsidie bedraagt 15% van uw materiaalkosten, met een maximum van €650 en ongeveer tweederde van de pakketprijs bestaat uit materiaalkosten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten per jaar voor de drie pakketten van Zon Zoekt Dak(exclusief eventuele meerkosten bij installatie).

Tabel 1: prijzen, subsidie, stroomopbrengsten en besparing per jaar voor de drie pakketten
Besparen met zonnepanelen

Gedurende de totale levensduur van de installatie zal het rendement van de panelen langzaam iets afnemen en zal op enig moment de omvormer vervangen moeten worden. Voor de omvormer geldt een garantie van 5 jaar; voor de panelen een productgarantie van 10 jaar en vermogensgaranties van
91,2% na 10 jaar en 80,7% na 25 jaar. Na deze 25 jaar is de kans groot dat het systeem dus nog steeds 80% van de hierboven gepresenteerde elektriciteit opwekt.

Prijseffecten gedurende levensduur
Voor een investering die zo lang meegaat, gaan langetermijneffecten een rol spelen. Zo is de inflatie in Nederland gemiddeld 2% per jaar en is het de verwachting dat energieprijzen zullen blijven stijgen. De afgelopen 10 jaar zijn de variabele kosten met gemiddeld 2,5% per jaar gestegen, dus 0,5% boven
inflatie. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Om toch een waarde te hanteren, wordt aangesloten bij een afspraak van ECN, AgentschapNL, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Milieu Centraal en wordt gekozen voor een jaarlijkse stijging van 2,5% boven
inflatie.

Dat betekent dat wie het pakket van 8 panelen koopt, het eerste jaar zoals gezegd € 375,- op zijn energierekening bespaart. Met afnemende rendementen van het systeem maar stijgende energieprijzen loopt dat op naar € 528,- per jaar in het 10e jaar en € 933,- na 25 jaar.

Vergelijking met spaarrekening
Consumenten kunnen ook iets anders doen met hun geld. Op een spaarrekening laten staan, of vastzetten in een langlopend deposito. In dat geval legt de consument bijvoorbeeld € 3389,- in en trekt daar 25 jaar lang rente van. Aan het eind van de looptijd haalt de consument het hele bedrag van de bank. Of, een andere vergelijking: men legt € 3389,- in en haalt elk jaar zoveel van de rekening, dat het eindbedrag na 25 jaar precies 0 is. In al die gevallen is te berekenen wat de zogenaamde ‘interne rente’ of ‘internal rate of return’ is. Haalt men na 25 jaar € 9035,- van de bank terwijl er € 3389,- werd ingelegd? Dan was de rente 4%. Deed de consument het andersom en kon hij 25 jaar lang € 217 van de bank halen? Ook dan had de consument blijkbaar een rendement van 4%.

Zo kan ook berekend worden met welk rendement de consument zijn investering in zonnepanelen vergelijkbaar is. Men legt dan € 3389,- in, en dit levert 25 jaar lang besparingen op, lopend van € 375,- in het eerste jaar tot € 933,- in het laatste jaar. Daarnaast legt de consument éénmalig € 990,- extra in ter vervanging van de omvormer. De interne rente van dit totale investeringsplan blijkt 13%, oftewel men zou een spaarrekening of deposito met een rendement van 13% moeten openen, om ditzelfde financiële resultaat te bereiken. Investeren in zonnepanelen is dus financieel veel interessanter dan het geld op een bank te laten staan. Overigens stopt deze ‘spaarrekening’ na 25 jaar niet met uitbetalen, en heeft de installatie ook waarde bij verkoop, dus het totale effect is nog positiever dan hier berekend.

Netto contante waarde: interessante investering?
Bovenstaande vergelijking met een spaarrekening geeft nog niet goed weer dat de risico’s van een investering in zonnepanelen hoger zijn dan van inleggen in een langlopend deposito. Daarom is de meest zuivere methode om te rekenen volgens de netto contante waarde van de investering en besparingen. Hiervoor hanteren we een (conservatieve) reële discontovoet van 5,5%. Dit is vergelijkbaar met een rendementseis van 7,5%; een stuk hoger dan op een 10-jaars deposito gehaald kan worden (zo’n 4%). Dit verschil is logisch omdat we rekening houden met risico’s en weerstand. En investeren in zonnepanelen is nou eenmaal met meer onzekerheden omgeven dan geld inleggen in een spaarrekening. Want: hoe lang blijf ik hier wonen? En als ik verhuis, heeft de installatie dan wel

echt een waardeverhogend effect op mijn huis? Hoe groot? Stijgen de energieprijzen wel door? En wat nou als die dalen? Bovendien: hoeveel tijd en moeite kost het me om zonnepanelen te laten installeren? Het resultaat van deze methode is het antwoord op de vraag of de investering interessant is, en
hoeveel dit oplevert in euro’s van nu. Conclusie: zonnepanelen zijn zeker  interessant. Bij het tweede pakket (1960 Wp voor € 3700,-) bespaart u dit in totaal gedurende 25 jaar € 3916,- (netto contante waarde, dus in euro’s van nu, inclusief subsidie). Dat is een besparing van € 157,- per jaar. Het is dus een zeer lucratieve investering die zichzelf dubbel terugbetaalt.

levensduur zonnepanelen

Vergelijking met huidige energiekosten
Investeert men in zonnepanelen, dan betaalt men gedurende 25 jaar feitelijk een vast tarief per kWh. Er zijn veel manieren om de kostprijs per kWh te berekenen, maar de meeste zijn erg eenvoudig en nemen ten onrechte niet alle kosten mee. Wie de totale kosten (€ 4379 voor het pakket van 8 panelen, inclusief de 2e omvormer, inclusief subsidie) deelt door de totale energieproductie in 25 jaar (38.785 kWh), komt om een gemiddelde kWh-prijs van 11,5 cent. Echter: hierbij wordt geen rekening gehouden met de misgelopen rente.

De ‘koninklijke’ route is dan ook om het op een bedrijfseconomische manier te benaderen door gebruik te maken van de Capital Recovery Factor. Op die manier blijkt de kWh-prijs van bovenstaand systeem maximaal 19 per kWh te zijn. Dat is 3,5 cent winst per kWh, oftewel 17% goedkoper dan de stroom van de energieleverancier, en het is te verwachten dat deze laatste kosten alleen maar zullen stijgen. De kWh-prijs is echter zeer afhankelijk van de gekozen discontovoet. Bovenstaande berekening is zeer conservatief ingestoken door een hoge discontovoet van 5,5%. Wordt gerekend met een reële discontovoet van 4% (nominaal 6%: 4,5% door misgelopen rente en 1,5% risico-opslag), dan is de kWhprijs van zonnestroom nog 16 cent per kWh (inclusief subsidie) en is zonnestroom 28% goedkoper dan elektriciteit van de energieleverancier. En wie genoegen neemt met een lage rente-vergoeding van 2,5% (vergelijkbaar met deposito van 4,5%, maar geen risico-opslag) is zelfs bijna 40% goedkoper uit met zonnestroom; zie ook onderstaande tabel. En ook zonder subsidie is zonnestroom goedkoper dan de energieleverancier. In alle gevallen is investeren in zonnestroom dus financieel aantrekkelijk.

kWh prijs van 8 pannelen

De rol van zon in de Nederlandse energievoorziening
Ruim 4% van de Nederlandse energievoorziening is op dit moment duurzaam; van de elektriciteit is dat 10%. Zonne-energie is nog maar een fractie van de duurzame elektriciteit (minder dan 1% ), maar dit groeit hard. Grofweg komen er elk jaar twee keer méér zonnepanelen bij dan het jaar ervoor: in 2011 werd er 58 MWp aan panelen in Nederland verkocht. Daarmee hebben zo’n 700 fte mensen werkgelegenheid en zal zeker een half miljard omzet zijn gedraaid, als niet méér. En deze onstuimige groei zal hoogstwaarschijnlijk door zetten: voor 2012 wordt 45 tot 100 MWp aan extra geïnstalleerd vermogen verwacht: dat levert zo’n 60% méér zonnestroom op in een jaar tijd, zowel in 2011 als in 2012.

In de toekomst zal zonne-energie een steeds grotere rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening. De regering heeft maatregelen aangenomen waardoor de hoeveelheid zonnestroom in 2020 tienmaal zo hoog zou moeten liggen als nu, en in 2030 nog eens vier keer hoger. Dat betekent dat er in de jaren 2012 tot 2020 gemiddeld zelfs 180 MWp per jaar bijgeplaatst moet worden. Zonnestroom is de meest aantrekkelijke manier om mensen en bedrijven te betrekken bij de productie van energie, bewust te maken van het belang van energiebesparing en de klimaatproblematiek. De lokale producenten van (zonne)energie vormen een steeds grotere beweging die ook positief zal bijdragen aan het vergroenen van de grootschalige energieproductie met kolen- en gascentrales. Daarnaast levert het een bijdrage aan het van het doel van het kabinet om in 2020 16% duurzame energie te realiseren. Daarbij komt dat zonne-energie, in tegenstelling tot biomassa, zonder veel weerstand of concurrentie met voedselproductie kan worden geproduceerd.

Natuur & Milieu heeft de ambitie om de opwekking van duurzame zonne-energie in Nederland te versnellen, onder andere door de collectieve inkoopactie Zon Zoekt Dak. Uit onderzoek van Motivaction (voorjaar 2011) bleek dat de helft van de Nederlanders graag panelen op zijn eigen dak wil. Natuur & Milieu hoort echter vaak dat mensen niet weten waar te beginnen en niet kunnen bepalen wat een goede prijs is en wat de verschillen zijn tussen leveranciers en in kwaliteit van aangeboden producten. Daarom biedt Natuur & Milieu in samenwerking met een landelijke partij de mogelijkheid om voor een scherpe prijs goede kwaliteit panelen te kopen zonder verder gedoe.
Waarbij niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee gebaat is.

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang uw offertes voor Zonnepanelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CAPTCHA afbeelding

*

Scroll To Top