zaterdag , 23 januari 2021
Gratis en vrijblijvend

Het Nederlandse wegennet als een grote zonnepaneel

Op dit moment is TNO bezig met het innovatietraject genaamd ‘SolaRoad’. Zo ziet TNO het wegennet als een grote zonnecollector en dus als bron van groene stroom. Zo zou dit in combinatie met elektrische voertuigen een grote stap kunnen zijn in de richting van duurzame mobiliteit. Dit project is een initiatief van TNO en zij werken daar samen aan met de provincie Noord-Holland en Ooms Avenhorn Groep.

Natuurlijk is het potentieel om op deze manier stroom op te wekken groot. Het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 km asfalt. Ze verwachten een opbrengst te kunnen genereren van 50 kWh aan elektriciteit per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis 3500 kWh aan elektriciteit.

Het concept
Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1 cm dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht.

Ontwikkelingstraject
Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, voor bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. We zullen nog veel moeten leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratorium als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden (veiligheid, comfort) staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. We koppelen kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef.

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Binnen SolaRoad kiezen we een tripartite samenstelling van partners waarin markt, kennis en overheid samen tot innovatie komen. De bedoeling hiervan is dat het product straks op de vrije markt beschikbaar kan komen en dat hier een passend en gezond businessmodel voor wordt ontwikkeld.

Bron: www.tno.nl

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang uw offertes voor Zonnepanelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CAPTCHA afbeelding

*

Scroll To Top